How Are You? ตอบคำถามนี้ได้ยังไงบ้าง

How are you? ตอบคำถามนี้ยังไงได้บ้าง

เบญเชื่อว่าเมื่อเพื่อน ๆ ได้ก้าวเข้ามาในวงการเรียนภาษาอังกฤษ หรือถ้าเพื่อน ๆ ทำงานในที่ทำงานที่มีคนต่างชาติเยอะ สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อย บ๊อย บ่อย เลยก็คือ … อ่านเพิ่มเติม