คำกริยา 3 ช่อง พร้อมคำอ่าน และคำแปล

|

เบญคิดว่ากริยา 3 ช่อง เป็นสิ่งที่จำเป็นเวลาที่เราต้องสร้างประโยคภาษาอังกฤษค่ะ เพราะแต่ละประโยคเองก็ใช้คำกริยาในช่องที่ต่างกัน

ถ้าเราจำทั้งหมดนี้ไม่ได้ ก็สามารถปริ้นเก็บไว้ได้เลยค่ะ แต่ตอนนี้เบญพูดภาษาอังกฤษบ่อย ๆ ใช้บ่อย ๆ ก็จำได้ส่วนเยอะนะคะ แต่ก็ยังมีอีกหลายคำที่ยังจำไม่ได้ หรือไม่ค่อยได้ใช้ก็ยังต้องกลับมานั่งท่องอยู่ค่ะ

หรือเพื่อน ๆ สามารถโหลดโปรแกรมที่จะช่วยจับคำผิดภาษาอังกฤษให้กับเพื่อน ๆ ที่ใช้ได้ทั้งบนโทรศัพท์และก็บนคอมพิวเตอร์

จะช่วยให้การพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ รายการภาษาอังกฤษ หรือเขียนอีเมลล์ภาษาอังกฤษของเพื่อน ๆ ดูโปรมากขึ้นค่ะ

ถ้าสนใจเข้าไปอ่านรีวิวที่เบญได้ทำไว้ได้เลยจ้า โหลดตัวช่วยตรวจไวยากรณ์ฟรี ➝

กริยา 3 ช่อง คืออะไร

กริยา 3 ช่อง หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Irregular Verbs

กริยาช่องที่ 1 นำไปใช้บอกเล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วๆไป  ซึ่งเป็นการบอกกล่าวข้อเท็จจริงทั่วไปของบุคคล สัตว์ สิ่งของ  หลักภาษาจะเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า Present Simple Tense

กริยาช่องที่  2 นำไปใช้บอกเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต หลักภาษาจะเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า Past Simple Tense

กริยาช่องที่  3 นำไปใช้บอกเล่าเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นไปแล้วทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หลักภาษาจะเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า Perfect Tense


คำกริยา 3 ช่อง ที่ไม่เปลี่ยนรูป

คำกริยา 3 ช่องนี้ไม่เปลี่ยนตัวสะกด หรือตัวอักษรในคำนั้น ๆ ส่วนใหญ่ก็จะยังออกเสียงเหมือนเดิม แต่จะมีแค่บางตัว ที่ออกเสียงไม่เหมือนเดิมค่ะ

กริยาช่อง 1 กริยาช่อง 2 กริยาช่อง 3คำแปล
bid บิดฺbidbidประมูลราคา
cast แคสทฺcastcastเขวี้ยง, โยน
cost คอสฺทฺ costcostเป็นราคา
cut คัทฺ cut cut ตัด, กรีด
fit ฟิทฺfitfitพอดี
hurt เฮิรทฺhurthurtเจ็บ
input อินพุทฺinputinputใส่เข้า
miscast มิสฺแคสฺทฺmiscastmiscastวินิจฉัย
misset มิสฺเซทฺmissetmissetพลาด
offset ออฟฺเซทฺoffsetoffsetชดเชย, ตอบแทน
put พุทฺputputใส่, วาง
quit ควิทฺquitquitลาออก, เลิก
read รีดฺread เรดฺread เรดฺอ่าน
reset รีเซทฺresetresetตั้งใหม่, จัดใหม่
rid ริดฺridridกำจัด, ขจัด
slit สลิทฺslitslitแหวะ, ตะเข็บแตก
split สปลิทฺsplitsplitแยก, แตก, ฉีก
undercut อันเดอคัทฺundercutundercutตัดราคา
upset อัพเซทฺupsetupsetทำให้รำคาญ
wet เวทฺwetwetจุ่มน้ำ, เปียก

คำกริยา 3 ช่อง ที่ไม่เปลี่ยนรูปแต่เติม ed

คำกริยาที่ช่องที่ 2 และ 3 ed ออกเสียง ดึ/ดฺ (d)

กริยาช่อง 1 กริยาช่อง 2กริยาช่อง 3คำแปล
gnaw โนวฺ gnawed โนวดฺ gnawed แทะ, ขบ
hew ฮิวฺ hewed ฮิวดฺ hewed โค่น, ฟัน
lie ไล lied ไลดฺ lied ไลดฺ โกหก
listen ลิสเซิน listed ลิสเซินดฺ listed ฟัง
mow โมวฺ mowed โมวดฺ mowed ตัดหญ้า
prove พรูฟฺ proved พรูฟดฺ proved พิสูจน์
saw ซอ sawed ซอดฺ sawed เลื่อยไม้
shave เชบฟฺ shaved เชบฟฺดฺ shaved โกน, กัน
show โชวฺ showed โชวดฺ showed แสดง
share แชรฺ shared แชรดฺ shared แบ่งปัน
slay สเลยฺ slayed สเลยดฺ slayed สังหาร
swell สเวลลฺ swelled สเวลดฺ swelled บวม, อักเสบ
hug ฮักฺhugged ฮักดฺhugged กอด

คำกริยาที่ช่องที่ 2 และ 3 ed ออกเสียง ทึ/ทฺ (t)

กริยาช่อง 1กริยาช่อง 2กริยาช่อง 3คำแปล
ask อาสฺคฺasked อาสฺทฺ asked ถาม
watch วอชฺ watched วอชฺทฺ watched ดู
look ลุคฺ looked ลุคทฺ lookedมอง
search เซิชฺsearched เซิชฺทฺsearched ค้นหา
match แมทชฺmatched แมทชฺทฺmatched เข้าคู่, แข่งขัน
relax รีแลกซฺrelaxed รีแลกซฺทฺrelaxed ผ่อนคลาย

คำกริยาที่ช่องที่ 2 และ 3 ed ออกเสียงตัวสะกดตัวสุดท้าย เช่น ted ทึด หรือ ded ดึด

กริยาช่อง 1 กริยาช่อง 2กริยาช่อง 3คำแปล
whet เวทฺ whetted เวทฺทึดwhetted เหลา, ตะไบ
invite อินไวทฺinvited อินไวทึดinvited ชวน
appreciate
แอพพริชิเอทฺ
appreciated
แอพพริชิเอทึด
appreciated
ซาบซึ้ง
wait เวทฺwaited เวทึด waited รอ, คอย
cheat ชีทฺcheated ชีททึดcheated โกง
reject รีเจคทฺrejected รีเจคทึดrejected ปฏิเสธ
decide ดีไซดฺdecided ดีไซดึดdecidedตัดสินใจ
pretend
พรีเทนดฺ
pretended
พรีเทดึด
pretended
แกล้งทำ
guard การฺดฺguarded การฺดึดguarded ป้องกัน
need นีดฺneeded นีดฺึดneededจำเป็น

คำกริยา 3 ช่อง ที่ ช่องที่ 2 และสามเปลี่ยนรูปและเสียงเหมือนกัน

กริยาช่อง 1กริยาช่อง 2กริยาช่อง 3คำแปล
bend เบนดฺbent เบนทฺbentโค้งงอ
bind ไบนดฺbound บาวนฺดฺboundผูกมัด
bleed บลีดฺbled เบลดฺbledเอาเลือดออก
bring บริงกฺbrought บรอทฺbroughtนำมา
build บิลดฺbuilt บิลทฺbuiltสร้าง
buy บายbought บอทฺboughtซื้อ
catch แคทชฺcaught คอทฺcaughtจับ, คว้า
dwell ดเวลลฺdwelt ดเวลทฺdweltอาศัยอยู่
fight ไฟทฺfought ฟอทฺfoughtต่อสู้
flee ฟลีfled เฟลดฺfledหนีหาย
grind กรินดฺground กราวนดฺgroundบด, โม่
hear เฮียรฺheard เฮิรดฺheardได้ยิน
hold โฮลดฺheld เฮลดฺheldถือ, จับไว้
keep คีพฺkept เคพทฺkeptเก็บ
leave ลีฟฺleft เลฟทฺleftปล่อย, ทิ้ง
lose ลูสฺlost ลอสทฺlostแพ้
seek ซีคฺsought ซอทฺsoughtแสวงหา
sell เซลลฺsold โซลดฺsoldขาย
shoot ชูทฺshot ชอทฺshotยิง
slide สไลดฺslid สลิดฺslidลื่น

คำกริยา 3 ช่อง ที่เปลี่ยนรูปและเสียงทั้งสามช่อง

กริยาช่อง 1กริยาช่อง 2กริยาช่อง 3คำแปล
arise อะไรซฺarose อะโรซฺarisen อะริซึนลุกขึ้น
awake อะเวคฺawoke อะโวคฺawoken อะโวคึนตื่น
bear แบรฺbore บอรฺborn บอรฺนฺให้กำเนิด
begin บีกินbegan บีแกนbegun บีกันเริ่มต้น
bite ไบทฺbit บิทฺbitten บิททึนฺกัด
blow โบลวฺblew บลิวฺblown โบลนฺเป่า, ระเบิด
break เบรคฺbroke โบรคฺbroken โบรคึนแตก
choose ชูสฺchose โชสฺchosen โชซึนฺเลือก
draw ดรอวฺdrew ดริวฺdrawn ดรอวนฺวาด, ดึงดูด
drive ไดรฟฺdrove โดรฟฺdriven ดริฟึนขับ
eat อีทฺate เอทฺeaten อีทึนกิน
fall ฟอลฺfell เฟลฺfallen ฟอลลึนล่วง, หล่น
fly ฟลายฺflew ฟลิวฺflown โฟลนฺบิน
forget ฟอเกทฺforgot ฟอกอทฺforgotten ฟอกอทึนลืม
forgive ฟอกิฟฺforgave ฟอเกฟฺforgiven ฟอกิฟฟึนอภัย
freeze ฟรีซฺfroze โฟรซฺfrozen โฟรซึนแข็ง
write ไรทฺwrote โรทฺwritten รีททึนเขียน
hid ไฮดฺhid ฮิดฺhidden ฮิดดึนซ่อน
know โนวฺknew นิวฺknown โนวนฺรู้
ride ไรดฺrode โรดฺridden ริดดึนขี่
see ซีsaw ซอวฺseen ซีนฺเห็น
shake เชคฺshook ชูคฺshaken เชคึนเขย่า, สั่น
sink ซิงคฺsank แซงคฺsunk ซังคฺจม
speak สปีคฺspoke สโปคฺspoken สโปคึนพูด
steal สตีลฺstole สโตลฺstolen สโตลึนขโมย
swear สแวรฺswore สวอรฺsworn สวอรฺนฺสาบาน
wear แวรฺwore วอรฺworn วอรฺนฺสวมใส่

ถ้าเพื่อน ๆ สนใจฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ทั้งการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน

สามารถเข้าไปตามหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เพื่อน ๆ สนใจได้เลยค่ะ เป็นคอร์สเรียนที่เบญแนะนำเอง ราคาถูก และเรียนได้จริง

คำกริยาภาษาอังกฤษมีอีกเยอะมาก ๆ เลยค่ะ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าเพื่อน ๆ มีคำถามอะไร

หรือมีคำกริยาใหม่ ๆ อันไหนที่เพื่อน ๆ เพิ่งเรียนมา มาแบ่งปันกันในคอมเม้นข้างล่างได้เลยนะคะ

เลือกการแจ้งเตือน *สำคัญมาก
แจ้งเตือน
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ดูคอมเม้นทั้งหมด

อยากเก่งภาษา แต่ไม่รู้ต้องเริ่มยังไง?

เบญมีแบบทดสอบ เพื่อช่วยหาคอร์สเรียนที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับคุณมากที่สุด

โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งหาเอง ราคาถูก สอนโดยเจ้าของภาษาแท้ ๆ และรับรองได้เลยว่าจะช่วยให้คุณเก่งภาษาในฝันของคุณได้ในชาตินี้อย่างแน่นอน