มารู้จักวิธีออกเสียง ตัวเลขภาษาอังกฤษ และวิธีใช้จริงกัน!

By

การออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ชัด ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้คนฝรั่งฟังเราออก

ซึ่งเราทำได้โดยการฝึกออกเสียงด้วยตัวเองทุกวัน

และตัวเลขภาษาอังกฤษ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันบ่อย ๆ แน่นอน

ถ้าคุณยังไม่มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เรียนกับครูฝรั่งแท้ ๆ ที่ต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานมาเลยก็เรียนได้

เราขอแนะนำเป็นคอร์ส The Survival English Course

ที่เน้นคำศัพท์ และประโยคสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป ที่เรารวบรวมมาให้ และเชื่อว่าจะเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้คุณเริ่มพูด และใช้ภาษาอังกฤษได้

และคอร์สนี้มีบทเรียนที่พูดถึงเรื่องตัวเลขภาษาอังกฤษอีกด้วยจ้า

The Survival English Course - Numbers

ถ้าอยากเริ่มเก่งภาษาอังกฤษ แบบเรียนง่าย ๆ ไม่กดดัน ไม่มีเวลาจำกัด

ต้องห้ามพลาดคอร์สนี้เลย!!

ตัวเลขในภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่เด็ก จนโต แต่สำหรับเบญแล้ว ยังรู้ว่าตัวเองออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษไม่ถูกเลย

จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เพิ่งได้ยินเวลาที่เจ้าของภาษาเค้าออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษแต่ละตัว ก็เลยเริ่มฝึกบ้าง เปลี่ยนจากการอ่านแบบเดิม ๆ ที่เราเคยอ่าน

เช่น วัน ทู ที โฟ ฟาย ก็ลองพูดแบบเจ้าของภาษามากขึ้น และเน้นเสียงตัวสะกดมากขึ้นค่ะ

ก่อนที่จะเริ่มนำคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษแบบถูกต้องเข้าไปในหน่วยความจำของเรา คุณควรเปิดใจ และลบคำอ่านเดิม ๆ ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กออกไปก่อนค่ะ

ในขณะที่กำลังอ่านโพสต์นี้ เบญขอแนะนำให้คุณลองฝึกอ่านออกเสียงตามจริง ๆ ไปด้วยนะคะ

เป็นการฝึกไปในตัว หรือปริ้นออกมาใส่กระดาษและแปะไว้บนผนัง ไว้ใช้ฝึกพูดทุก ๆ วันได้ค่ะ

เพราะตัวเลขภาษาอังกฤษ เราได้เห็นทุกวันในชีวิตประจำวัน และเราจะเห็นและได้พูดมันบ่อย ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษประจำวันที่เราได้ใช้แน่นอนจ้า

ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มกันเลยค่ะ

รู้หรือไม่ เลข 0 อ่านออกเสียงได้หลายแบบ?

มีวิธีการอ่านเลขศูนย์ในภาษาอังกฤษอยู่หลายแบบ และใช้ในประโยคภาษาอังกฤษที่ต่างกัน

วันนี้เบญจะยกมาแค่ 2 ตัวอย่างในการอ่านเลขศูนย์ภาษาอังกฤษ

0 = zero อ่านว่า เซโร

ใช้อ่านเลขศูนย์ในจำนวนทั่วไป อ่านจุดทศนิยม เปอร์เซ็น และเบอร์โทรศัพท์

0 = o (letter) อ่านว่า โอ (ตัวพยัญชนะอังกฤษ)

ใช้อ่านปี ที่อยู่ เวลา และอุณหภูมิ

ประโยค: There is a 0% chance of rain.
คำอ่าน: There is a zero percent chance of rain.

ประโยค: The temperature is -20⁰C.
คำอ่าน: The temperature is twenty degrees below zero.

ประโยค: I live at 4604 Smith Street.
คำอ่าน: I live at forty-six o four Smith Street

ประโยค: He became king in 1409.
คำอ่าน: He became king in fourteen o nine.

ประโยค: I waited until 4:05.
คำอ่าน: I waited until four o five.

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกจำนวน

ต่อไปเราจะมาดูคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ จากเลข 1-1,000,000 กัน

เบญจะไม่ได้เขียนทุกตัว แต่ตัวไหนที่ไม่ได้เขียนก็จะเหมือนเดิมคือเอาตัวเลขหลักหน่วยลงไปเดิมด้านหลัง

ตัวเลขตัวเขียนอ่านออกเสียง
1oneวัน
2twoทู
3threeซรี
4fourฟอรฺ
5fiveไฟฟฺ
6sixซิกซฺ
7sevenเซเวิน
8eightเอทฺ
9nineไนน์
10tenเทิน
11elevenอีเลเวิน
12twelveทเวลฟ์
13thirteenเซอรฺทีนฺ
14fourteenฟอรฺทีนฺ
15fifteenฟิฟฺทีนฺ
16sixteenซิกซฺทีนฺ
17seventeenเซเวินทีนฺ
18eighteenเอทฺทีนฺ
19nineteenไนนฺทีนฺ
20twentyทเวนฺที
21twenty-oneทเวนฺที วัน
22twenty-twoทเวนฺที ทู
23twenty-threeทเวนฺที ซรี
24twenty-fourทเวนฺที ฟอรฺ
25twenty-fiveทเวนที ไฟฟฺ
26twenty-sixทเวนฺที ซิกซฺ
27twenty-sevenทเวนฺที เซเวินฺ
28twenty-eightทเวนฺที เอทฺ
29twenty-nineทเวนฺที ไนนฺ
30thirtyเซอรฺที
40fortyฟอรฺที
50fiftyฟิฟฺที
60sixtyซิกซฺที
70seventyเซเวินที
80eightyเอทฺที
90ninetyไนนฺที
100one hundredวัน ฮันเดร็ดฺ
500five hundredไฟฟฺ ฮันเดร็ดฺ
1,000one thousandวัน เตาซานดฺ
1,500one thousand five hundred,
or fifteen hundred
วัน เตาซานดฺ ไฟฟฺ
ฮันเดร็ดฺ หรือ
ฟิฟฺทีน ฮันเดร็ด
100,000one hundred thousandวัน ฮันเดร็ด เตาซานดฺ
1,000,000one millionวัน มิลเลินฺ

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขบอกจำนวนในประโยค

  • There are twenty-five people in the room.

แด อารฺ ทเวนที ไฟฟฺ พีโปลฺ อิน เดอะ รูมฺ มีคนทั้งหมด 25 คน ในห้องนี้

  • I must have asked you twenty times to be quiet.

ไอ มัสทฺ แฮฟฺ อาสทฺ ยู ทเวนที ไทมสฺ ทู บี ไควเอทฺ ฉันต้องบอกเธอ 20 ครั้งว่าให้เงียบ ๆ นะ

ไม่มีพื้นฐาน ก็เก่งอังกฤษได้

สอนโดยครูคนอังกฤษแท้ ๆ เน้นคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจำวัน เรียนผ่านวีดีโอ สนุก และเข้าใจง่าย

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกลำดับ และวันที่

ลำดับ / วันที่ตัวเขียนอ่านออกเสียง
1st, แรกfirstเฟิรฺสฺทฺ
2ndsecondเซคันดฺ
3rdthirdเซิรฺด
4thfourthฟอรฺทซฺ
5thfifthฟิฟซฺ
6thsixthซิกซฺ
7thseventhเซเวินซฺ
8theighthเอทซฺ
9thninthไนนซฺ
10thtenthเทินซฺ
11theleventhอีเลเวินซฺ
12thtwelfthทเวลซฺ
13ththirteenthเซอรฺทีนซฺ
20thtwentiethทเวนทีซฺ
21sttwenty-firstทเวนที เฟิรฺสฺทฺ
22ndtwenty-secondทเวนที เซคันดฺ
23rdtwenty-thirdทเวนที เซิรฺดฺ
24thtwenty-fourthทเวนที ฟอรฺซฺ
30ththirtiethเซอรฺทีซฺ
40thfortiethฟอรฺทีซฺ
50thfiftiethฟิฟฺทีซฺ
60thsixtiethซิกซฺทีซฺ
70thseventiethเซเวนทีซฺ
80theightiethเอทฺทีซฺ
90thninetiethไนนฺทีซฺ
100thhundredthฮันเดร็ดซฺ

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขบอกลำดับที่ในประโยค

  • He was the fourteenth person to win the award.

ฮี วอสฺ เดอะ ฟอรฺทีน เพอเซิน ทู วิน เดอะ อวอรฺด เค้าเป็นคนที่ 14 ที่ชนะรางวัลนี้

  • She went to Korea for the third time this year.

ชี เว็นทฺ ทู โคเรีย ฟอรฺ เดอะ เซิดฺ ไทมฺ ดิสฺ เยียรฺ เค้าไปเกาหลีครั้งที่ 3 แล้วในปีนี้

  • Daniel was born on the thirteenth.

ดาเนียลฺ วอสฺ บอรฺน ออน เดอะ เซอรฺทีนซฺ ดาเนียลเกิดวันที่ 13

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกเปอร์เซ็น %

จำนวนหน้าเราจะอ่านเต็มจำนวน เช่น หน่วย สิบ หรือ ร้อย และถ้ามีจุดทศนิยม จะอ่านเลขหลังเป็นเลขเดี่ยว

5%five percentไฟฟฺ เพอเซนทฺ
25%twenty-five percentทเวนที ไฟฟฺ เพอเซนทฺ
31.25%thirty-one point
two five percent
เซอรฺที วัน พอยทฺ
ทู ไฟฟฺ เพอเซนทฺ
20.556%twenty point five
five six percent
ทเวนที พอยทฺ ไฟฟฺ
ไฟฟฺ ซิกซฺ เพอเซนทฺ
100%one hundred percentวัน ฮันเดร็ดฺ เพอเซนทฺ
400%four hundred percentฟอรฺ ฮันเดร็ด เพอเซนทฺ

ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษ ก็คอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลย และเบญจะพยายามช่วยหาคำตอบให้ค่ะ

เลือกการแจ้งเตือน *สำคัญมาก
แจ้งเตือน
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ดูคอมเม้นทั้งหมด

ปลดล็อค ความมั่นใจ ในภาษาอังกฤษของคุณด้วย Survival English Course เพิ่งเริ่มเรียน ก็เก่งได้

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

เรียนกับเจ้าของภาษา

บทเรียนวิดีโอสนุก เข้าใจง่าย

ถูกกว่าโรงเรียน 99%