สรุปให้แล้ว วันที่ภาษาอังกฤษ เขียน อ่าน ใช้ยังไงให้ถูก มาดู!

By

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ อาจจะยังเป็นเรื่องยุ่งยาก หรืองง ๆ กับรูปแบบที่ใช้ได้จริง

หรืออาจจะสงสัยว่า วัน เดือน หรือปี อะไรขึ้นก่อนกันแน่เวลาที่ต้องเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น และคอมม่า (,) จะต้องใส่ตรงไหนบ้าง

เพราะฉะนั้นวันนี้เบญได้ไปรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับทั้งการอ่าน และการเขียน วันที่ภาษาอังกฤษ มากฝากกันค่ะ

เบญเชื่อจริง ๆ ว่าโพสต์นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน และการอ่านวันที่ภาษาอังกฤษ มากขึ้น

แต่ปกติแล้ว เบญก็ไม่ได้นั่งท่องเองตลอดหรอกนะ

เบญมีตัวช่วยง่าย ๆ คือแค่โหลด Grammarly ฟรี ติดมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ไว้เสมอ

Grammarly จะช่วยแก้ไขทั้งไวยากรณ์ ตัวสะกด และพวกสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราอาจจะมองข้าม เช่น , หรือ .

Grammarly

ใช้ง่าย และสะดวกมากเลยจริง ๆ เบญลองใช้ และเขียนรีวิววิธีใช้ให้ดูแล้ว

รับรองได้เลยว่า คุณจะพิมพ์ภาษาอังกฤษเหมือนโปร และไม่มีข้อผิดพลาดอีกต่อไป

มีตัวช่วยพร้อมแล้ว ก็ไปเริ่มทำความรู้จักเรื่องวันทีภาษาอังกฤษกันเลย!

วิธีเขียน และอ่าน วันภาษาอังกฤษ

Q: How many days are there in a week?

A: There are 7 days in a week.

วันวันภาษาอังกฤษคำอ่านออกเสียง
Sundayซัน เดยฺวันอาทิตย์
Mondayมัน เดยฺวันจันทร์
Tuesdayทิวสฺ เดย์วันอังคาร
Wednesdayเว็นสฺ เดยฺวันพุธ
Thursdayเติรฺสฺ เดยฺวันพฤหัสบดี
Fridayฟรายฺ เดยฺวันศุกร์
Saturdayแซทเทอ เดยฺวันเสาร์

การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ใช้วันอาทิตย์-เสาร์ นั้น ส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้คำว่า on นำหน้าวันค่ะ

แม้กระทั่งเวลาที่เราแปลไทย หรือพูดเป็นภาษาไทย เราจะใช้คำว่า ใน ก็ตาม แต่ในภาษาอังกฤษจะต่างกัน เช่น…

The party at my house is on Friday night! หรือ

Are you leaving on Sunday morning?

ไม่มีพื้นฐาน ก็เก่งอังกฤษได้

สอนโดยครูคนอังกฤษแท้ ๆ เน้นคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจำวัน เรียนผ่านวีดีโอ สนุก และเข้าใจง่าย

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

วิธีเขียน และอ่าน เดือนภาษาอังกฤษ

Q: How many months are in a year?

A: There are 12 months in a year.

แปลภาษาไทยออกเสียงคำอ่านออกเสียง
Januaryแจน ยัว รีมกราคา
Februaryเฟ็บ บรัว รีกุมภาพันธ์
Marchมารชฺมีนาคม
Aprilเอ เพริลฺเมษายน
Mayเมยฺพฤษภาคม
Juneจูนฺมิถุนายน
Julyจูลายฺกรกฎาคม
Augustออกัสทฺสิงหาคม
Septemberเซ็พ เท็ม เบอรฺกันยายน
Octoberอ็อค โท เบอรฺตุลาคม
Novemberโน เฟว็ม เบอรฺพฤศจิกายน
Decemberดี เซ็ม เบอรฺธันวาคม

การแต่งประโยค ที่ใช้เดือนภาษาอังกฤษร่วมด้วย จะนิยมใช้คำว่า in นำหน้าเดือน

เหมือนกับเวลาที่เราพูดหรือแปลในภาษาไทยว่า ในเดือนมกราคม เช่น…

I will go to England in July this year. หรือ

I don't think it's a good time to go to America in December.

วิธีอ่านวันที่ภาษาอังกฤษ

การอ่านวันที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ก็จะต่างกับการอ่านเลขภาษาอังกฤษทั่วไป

บางตัวจะเติม th ไว้ข้างหลัง และบางวันที่ก็จะเปลี่ยนเสียง และรูปไปเลย ตามตารางข้างล่างนี้:

วันที่ตัวเขียนtwenty-eight
1stfirstเฟิรฺสฺทฺ
2ndsecondเซเคินดฺ
3rdthirdเซิรฺด
4thfourthฟอรฺทซฺ
5thfifthฟิฟซฺ
6thsixthซิกซฺ
7thseventhเซเวินซฺ
8theighthเอ็ทซฺ
9thninthไนนซฺ
10thtenthเทินซฺ
11theleventhอีเลเวินซฺ
12thtwelfthทเวลซฺ
13ththirteenthเซอรฺทีนซฺ
20thtwentiethทเว็นทิซฺ
21sttwenty-firstทเว็นทิ เฟิรฺสฺทฺ
22ndtwenty-secondทเว็นทิ เซคันดฺ
23rdtwenty-thirdทเว็นทิ เซิรฺดฺ
24thtwenty-fourthทเว็นทิ ฟอรฺซฺ
25thtwenty-fifthทเว็นทิ ฟิฟซฺ
26thtwenty-sixthทเว็นทิ ซิกซฺ
27thtwenty-seventhทเว็นทิ เซเวินซฺ
28thtwenty-eighthทเว็นทิ เอ็ทซฺ
29thtwenty-ninthทเว็นทิ ไนนฺ
30ththirtiethเซอรฺทิซฺ
31stthirty-firstเซอรฺทิซฺ เฟิรฺสฺทฺ

วิธีอ่านปีภาษาอังกฤษ

การอ่านปีเป็นภาษาอังกฤษนั้น ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากการอ่านปีเป็นภาษาไทย

เพราะอย่างถ้าปีเป็นภาษาไทย ส่วนใหญ่เราจะอ่านเป็นหลักพัน หรือหลักหน่วย

เช่น 1984 เราจะอ่านเป็น หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ หรือ หนึ่งเก้าแปดสี่

แต่สำหรับการอ่านปีเป็นภาษาอังกฤษนั้น เค้าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

เช่น ปี 1984 จะถูกแบ่งเป็นอย่างละ 2 ตัว คือ 19 และ 84 ส่วนเวลาอ่านนั้น เราจะอ่านเป็นหลักสิบค่ะ คือ nineteen eighty-four.

 • 1066 = ten sixty-six
 • 1652 = sixteen fifty-two
 • 1941 = nineteen forty-one
 • 2017 = twenty seventeen

สำหรับปี 2000 นั้น เค้าก็จะอ่านเป็นหลักพันค่ะ two thousand

สำหรับปี 2001 ถึง ปี 2010 วิธีที่คนส่วนใหญ่อ่านกันก็คือ  two thousand and + number (เลขข้างหลัง) เช่น

 • 2001 = two thousand and one
 • 2005 = two thousand and five
 • 2008 = two thousand and eight

หลังจากปี 2010 ขึ้นไป เราอาจจะเคยได้ยินคนทั่วไปอ่านเป็นสองแบบ เช่น

ปี 2012 บางคนจะอ่านว่า…

 • two thousand and twelve
 • twenty twelve.

ในกรณีที่ปีนั้น ลงท้ายด้วยเลข 01 ถึง 09 เช่น 1705 สองตัวแรกเราจะอ่านเป็นหลักสิบ ส่วนสองตัวสุดท้ายเราจะอ่านเป็นหลักหน่วย

เลข 0 นั้น เราจะไม่อ่านว่า zero แต่เราจะอ่านว่า โอ เหมือนกับตัวพยัญชนะ O + number (เลขตัวสุดท้าย) เช่น…

 • 1508 = fifteen O eight
 • 1709 = seventeen O nine
 • 1901 = nineteen O one

และสำหรับปีที่ลงท้ายด้วยเลข 00 ตัวอย่างเช่น ปี 1600 เราก็จะอ่านหลักสิบของสองตัวแรก และอ่านเลข 00 ว่า hundred (ที่แปลว่าร้อย) เช่น…

 • 1300 = thirteen hundred
 • 1700 = seventeen hundred
 • 1800 = eighteen hundred

วิธีใช้ปี ในประโยคภาษาอังกฤษ

ในการเขียนปีในประโยคภาษาอังกฤษนั้น จะเขียนเป็นตัวเลข หรือตัวหนังสือก็ได้

แต่ส่วนใหญ่แล้ว เค้าจะไม่นิยมเขียนตัวเลขปีขึ้นต้นประโยค ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นตัวหนังสือ เช่น…

The year 1929 brought the Great Depression, the St. Valentine’s Day Massacre, and an influenza epidemic.

Nineteen twenty-nine brought the Great Depression, the St. Valentine’s Day Massacre, and an influenza epidemic.

Much happened in the political arena in 2016.

Two thousand and sixteen was an eventful year in politics.

หรือว่า Two thousand sixteen was an eventful year in politics.

เช่น 01/15/2018 (มกราคม วันที่ 15 ปี 2018)

วิธีเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ

เวลาเราอยากจะเขียนวันที่ในรูปแบบ เดือน-วันที่-ปี ในแบบเขียนนั้น เราจะเขียนโดยใช้เวลาวันที่เป็นเลขปกติ

เช่น one, two, three มากกว่าใช้ first, second, third

แต่เวลาเราพูด หรืออ่านเรื่องวันที่นั้น เรามักจะใช้ เลขที่บอกลำดับวันที่ เช่น first, second, third ตัวอย่างเช่น…

เขียน: January 1, 2017

อ่าน: January first two thousand seventeen

มีหลายคนยัง งง ๆ กับการเขียนวันที่โดยใช้ comma หรือ ลูกน้ำ (,) คั่น และนี่คือวิธีการเขียนวันที่โดยใช้คอมม่าคั่นแบบง่าย ๆ ค่ะ

ในรูปแบบวันที่แบบ เดือน-วันที่-ปี จะใส่ comma หลังจากวันที่ และปี เช่น On May 13, 2007, Daniel was born.

และในรูปแบบ วันที่-เดือน-ปี นั้น จะไม่ใส่ comma เลย เช่น On 13 May 2007 Daniel was born.

หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือใช้คำว่า of เป็นตัวคั่น ว่าเป็นของเดือน…

เช่น Daniel was born on the 13th of May

วิธีเขียนวันที่โดยระบุวัน

เวลที่เราจะต้องเขียนการเขียนวันที่รูปแบบยาวนั้น เราควรต้องใส่ comma หลังจากวันอาทิตย์-เสาร์ เพื่อที่จะให้มันอ่านง่ายมากขึ้น เช่น…

My birthday is on Friday, December 21, 2012.

We will have a party on Monday, January 30, 2017!

วิธีเขียนวันที่เป็นตัวเลข

การเขียนวันที่เป็นตัวเลขทั้งหมดนั้น ไม่นิยมใช้กันในการเขียนที่เป็นทางการ แต่ใช้ได้ เวลาที่เราจดบันทึก หรือใช้สำหรับสิ่งที่ไม่เป็นทางการค่ะ

1. เขียนวันที่แบบ month/day/year

ในรูปแบบนี้ จะนิยมใช้กันใช้ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียงจาก (เดือน/วันที่/ปี)

2. เขียนวันที่แบบ day/month/year

ในรูปแบบนี้จะนิยมใช้กันในประเทศอังกฤษ และแถบยุโรป (วันที่/เดือน/ปี)

เช่น 30/06/2016 (วันที่ 30 มิถุนายน 2016)

3. เขียนวันที่แบบ year/month/day

รูปแบบนี้ นิยมใช้กันในแถบเอเซีย (ปี/เดือน/วันที่)

เช่น 2019/07/28 (ปี 2019 กรกฎาคม วันที่ 28)

ปล.ในบางประเทศนั้นก็เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งสลับกันค่ะ เช่น ประเทศแคนนาดา ใช้ทั้งสามแบบเลย ขึ้นอยู่กับว่าพวกเค้ากำลังคุยกับใคร

สมมติว่ามีเพื่อนอยู่ที่ประเทศอเมริกา และต้องการที่จะจัดงานปาร์ตี้และอยากชวนเค้ามาร่วมนั้น ต้องระวังวันที่ ที่จะเขียนลงไปใน e-mail

เช่น ถ้าคุณต้องการให้เค้ามาวันที่ 7 เดือน กันยายน แต่คุณพิมพ์ไปว่า “I want to invite you to come to my party on 7/8” เค้าอาจะเข้าใจผิด และมาวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม ก็ได้นะคะ

เลือกการแจ้งเตือน *สำคัญมาก
แจ้งเตือน
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ดูคอมเม้นทั้งหมด

ปลดล็อค ความมั่นใจ ในภาษาอังกฤษของคุณด้วย Survival English Course เพิ่งเริ่มเรียน ก็เก่งได้

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

เรียนกับเจ้าของภาษา

บทเรียนวิดีโอสนุก เข้าใจง่าย

ถูกกว่าโรงเรียน 99%