รวมให้แล้ว 78 ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ (มีประโยค & คำแปลด้วยนะ)

By

คุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่า(หรือไม) ว่า วิชา ในภาษาอังกฤษคือ Subject

แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือ มีคำศัพท์ชื่อวิชาเยอะมาก ๆ ให้เราได้เรียนรู้ เพราะเชื่อว่าเราจะต้องได้ยิน และได้ใช้แน่นอนในชีวิตนี้

ซึ่งในโพสต์นี้ เบญเองก็ได้รวบรวมมาให้ทั้งคำศัพท์ และประโยค ให้คุณได้ลองอ่าน ฝึกจับ หรือเก็บเอาไปไว้ใช้

ถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกันเลย!!

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิชา

Q: What's your favourite subject? วิชาโปรดของคุณคืออะไร
A: My favourite subject is Mathematics. วิชาโปรดของฉันคือคณิตศาสตร์

Q: What's your least favourite subject? วิชาคุณโปรดน้อยที่สุดคืออะไร
A: My least favourite subject is Art. วิชาที่ฉันโปรดน้อยที่สุดคือศิลปะ

Q: What subject do you like the most? วิชาที่คุณชอบที่สุดคืออะไร
A: The subject I like the most is Music. วิชาที่ฉันชอบที่สุดคือดนตรี

Q: What subject don't you like the most? วิชาที่คุณไม่ชอบมากที่สุดคืออะไร
A: The subject I don't like the most is PE. วิชาที่ฉันไม่ชอบที่สุดคือพละ

Q: What subject do you like? คุณชอบวิชาอะไร
A: I like Science and Drama. ฉันชอบวิชาวิทยาศาสตร์และการละคร

Q: What subject don't you like? คุณไม่ชอบวิชาอะไร
A: I don't like Computer. ฉันไม่ชอบวิชาคอมพิวเตอร์

Q: What's your major? คุณเรียนสาขาอะไร
A: I'm majoring in Accounting and Business Studies. ฉันเรียนสาขาการบัญชี และการทำธุรกิจ

ไม่มีพื้นฐาน ก็เก่งอังกฤษได้

สอนโดยครูคนอังกฤษแท้ ๆ เน้นคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจำวัน เรียนผ่านวีดีโอ สนุก และเข้าใจง่าย

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

รายชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

วันนี้เอามาฝากกันทั้งวิชาหลัก และวิชาย่อยเลยค่ะ

Mathematics (Maths/Math) คณิตศาสตร์

English Language Arts (ELA) ภาษาศาสตร์อังกฤษ

Literature วรรณกรรม

Reading การอ่าน

Creative Writing การเขียนเชิงสร้างสรรค์

Grammar หลักไวยากรณ์

Conversation การสนทนา

Foreign Language วิชาภาษาต่างประเทศ

German ภาษาเยอรมัน

Spanish ภาษาสเปน

Chinese ภาษาจีน

Japanese ภาษาญี่ปุ่น

Science วิทยาศาสตร์

Biology ชีววิทยา

Chemistry เคมี

Physics ฟิสิกส์ 

Social Studies วิชาสังคมศึกษา

History วิชาประวัติศาสตร์

Geography ภูมิศาสตร์

Civics หน้าที่ของพลเมือง

Economics เศรษฐศาสตร์

Physical Education (PE) วิชาพละศึกษา

Health science วิชาสุขศึกษา

Art วิชาศิลปะ

Drawing การวาดเส้น

Painting จิตรกรรม

Sculpture ประติมากรรม

Music วิชาดนตรี

Band การเรียนวงดนตรี

Choir ประสานเสียง

Orchestra ออร์เคสตรา หรือ วงดุริยางค์

Dance การแสดงเต้น

Theater/Drama การแสดง

Computer คอมพิวเตอร์

Computer Science วิทยาการคอมพิวเตอร์

Programming เขียนโปรแกรม

Computer Applications การใช้งานคอมพิวเตอร์

Web Development การพัฒนาเว็บไซต์

Web Design การออกแบบเว็บไซต์

Graphic Design การออกแบบกราฟิก

Career and Technical Education (CTE) การศีกษาเพื่ออาชีพ

Woodworking วิชางานไม้

Auto Mechanics วิชายานยนต์

Culinary Arts ศิลปะการทำอาหาร

Journalism วารสารศาสตร์ 

Botany วิชาเกษตรศาสตร์

Archaeology โบราณคดี

Architecture สถาปัตยศาสตร์

Cinematography ภาพยนตร์

Psychology จิตวิทยา

Philosophy ปรัชญา

Religious education วิชาศาสนาศาสตร์

Public Speaking/Communication Studies การสื่อสาร

Accounting การบัญชี

Handwork/Handcrafts งานฝีมือ

Information Science วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Business Studies การทำธุรกิจ

Business Law วิชากฎหมายธุรกิจ

Business English Reading วิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

Business English Writing วิชาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

English for Food and Beverage Services วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Engineering วิชาการช่าง

Mechanical Drawing ช่างเขียนแบบเครื่องกล

Engineering Drawing ภาพวาดทางวิศวกรรม/การเขียนแบบวิศวกรรม

Medicine วิชาการแพทย์

Nursing พยาบาลศาสตร์

Dentistry ทันตแพทยศาสตร์

Veterinary Science สัตวแพทยศาสตร์

Zoology สัตววิทยา

Photography ถ่ายภาพ

Poetry กวีนิพนธ์

Political Science รัฐศาสตร์

Pottery เครื่องปั้นดินเผา

5 วิชาข้างล่างนี้ ไม่ได้ถือว่าเป็นวิชาจริง ๆ ที่ใช้ที่โรงเรียน แต่เป็นเหมือนกิจกรรมที่ช่วยสอนเกี่ยวกับทักษะและการใช้ชีวิต

Sex Education เพศศึกษา

Home Economics คหกรรมศาสตร์

Club กิจกรรมชุมนุม

Boy Scout วิชาลูกเสือ

Girl guide วิชาเนตรนารี ยุวกาชาด

คิดว่าคุณจะชอบโพสต์นี้

เบญได้รวบรวมโพสต์อื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักคำศัพท์ และประโยคเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่โรงเรียน และห้องเรียนเพิ่มเติม

เลือกการแจ้งเตือน *สำคัญมาก
แจ้งเตือน
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ดูคอมเม้นทั้งหมด

ปลดล็อค ความมั่นใจ ในภาษาอังกฤษของคุณด้วย Survival English Course เพิ่งเริ่มเรียน ก็เก่งได้

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

เรียนกับเจ้าของภาษา

บทเรียนวิดีโอสนุก เข้าใจง่าย

ถูกกว่าโรงเรียน 99%