200+ คำศัพท์ ประโยค และตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ ในการทำงาน

By

หมดยุค กลัวบอสฝรั่ง และสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานไม่รู้เรื่องไปแล้ว

ถ้าคุณเองมาอยู่ที่นี่ตอนนี้ แปลว่าคุณทำถูกแล้วค่ะ ที่อยากจะพัฒนาตัวเอง และลงทุนกับอนาคตของคุณในการเรียนรู้ที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

เบญได้รวบรวมคำศัพท์ และประโยคที่เชื่อว่าคุณจะได้เจอบ่อยในที่ทำงานแน่นอนมาฝากกัน รวมถึงมีแคำแปล ภาษาไทย และตัวอย่างมาให้ดูด้วย

พร้อมแล้วไปลุยกัน!!

ตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งในภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับบริษัท หรือรูปแบบของงานนั้น ซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างกันไป ตัวอย่าง เช่น

Boss หัวหน้า (เป็นคำไม่ทางการ ไม่ระบุตำแหน่ง)

Co-worker/colleague เพื่อนร่วมงาน

Customer/client ลูกค้า

CEO (Chief Executive Officer) ผู้บริหาร/ประธานบริหาร

CFO (Chief Financial Officer) ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน

COO (Chief Operating Officer) ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ

CTO (Chief Technology Officer) ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายงานเทคโนโลโลยี

CMO (Chief Marketing Officer) ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด

Manager ผู้จัดการ

Supervisor ผู้ควบคุมดูแล

Director ผู้กำกับ

Coordinator ผู้ประสานงาน

Consultant ที่ปรึกษา

Analyst นักวิเคราะห์

Engineer นักวิศวะกร

Developer นักพัฒนา

Accountant นักบัญชี

Designer นักออกแบบ

Programmer โปรแกรมเมอร์

Human Resources (HR) ฝ่ายบุคคล

Sales การขาย

Marketing การตลาด

Customer Service การดูแลลูกค้า

IT (Information Technology) ไอที

Operations ฝ่ายปฏิบัติงาน

Supply Chain กระบวนการจัดการการผลิต

Project Manager ผู้จัดการโครงการ

Business Development นักพัฒนาธุรกิจ

Logistics ฝ่ายระบบจัดส่งสินค้า

Administrative Assistant ผู้ช่วยผู้บริหาร

Receptionist พนักงานต้อนรับ

Secretary เลขา

Public Relations งานประชาสัมพันธ์

Event Planner ผู้ดูแลประสานงานอีเว้นท์

Social Media Manager ผู้จัดการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์

Writer นักเขียน

Editor นักตัดต่อ

Photographer ช่างภาพ

ไม่มีพื้นฐาน ก็เก่งอังกฤษได้

สอนโดยครูคนอังกฤษแท้ ๆ เน้นคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจำวัน เรียนผ่านวีดีโอ สนุก และเข้าใจง่าย

(อ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการทำงาน

Discuss พูดคุย/หารือ

Schedule ตาราง/จัดตาราง

Propose นำเสนอ

Request ขอ

Final decision การตัดสินใจสุดท้าย

Collaboration การร่วมมือ

Efficiency ประสิทธิภาพ

Productivity ผลิตภาพ

Deadline เดทไลน์/ระยะเวลาสุดท้าย

Delegation การแจกจ่ายงาน หรือหน้าที่

Prioritisation การจัดอันดับความสำคัญ

Communication การสื่อสาร

Feedback ข้อเสนอแนะ

Flexibility ความยืดหยุ่น

Teamwork ทำงานเป็นทีม

Multitasking ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

Initiative ความริเริ่ม

Time management การบริหารเวลา

Problem-solving การแก้ปัญหา

Creativity ความคิดสร้างสรรค์

Emotional intelligence เข้าใจ และควบคุมอารมณ์ได้ดี

Work-life balance การปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

Empathy ความเข้าอกเข้าใจ

ทีนี้มาดูประโยคที่คุณจะได้ใช้ และได้ยินบ่อย ๆ ในที่ทำงานกันบ้าง เช่น

ประโยคทักทายภาษาอังกฤษ

ประโยคขอบคุณภาษาอังกฤษ

ประโยคขอโทษภาษาอังกฤษ

ประโยคให้กำลังใจภาษาอังกฤษ

และประโยคอื่น ๆ อีก มากมายที่รอคุณอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

20 ประโยคภาษาอังกฤษคุยกับเจ้านาย

1. Hi, are you busy right now, can I have a moment of your time to discuss something? ตอนนี้คุณยุ่งอยู่หรือเปล่า ขอเวลาสักครู่นึงเพื่อปรึกษาหารือหน่อยได้มั้ย

2. I would like to schedule a meeting to go over the progress of the project. ฉันอยากจะจัดตารางประชุมคุยเรื่องความคืบหน้าของโครงการ

3. I would like to discuss my performance and receive feedback. ฉันอยากจะขอคุยเรื่องการทำงานของฉัน และขอคำแนะนำเพิ่มเติม

4. I need to request some time off, can we schedule a meeting to discuss the details? ฉันต้องการวันหยุด เราจัดตารางประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องนี้ได้มั้ย

5. I have a new idea for the project, can we discuss it in the next meeting? ฉันมีความคิดใหม่เพิ่มเรื่องโครงการ เราหารือกันในการประชุมหน้าได้มั้ย

6. I apologise for any confusion caused by my actions, let me explain what happened. ฉันจ้องขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำของฉัน ฉันจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น

7. I'm having trouble with this task, can you help me understand it better? ฉันมีปัญหากับงานชิ้นนี้ คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้มั้ย

8. I need your approval to proceed with this task. ฉันต้องการการยอมรับของคุณเพื่อที่จะทำงานนี้ให้เสร็จ

9. I would like to discuss any concerns you might have. ฉันอยากจะพูดคุยเรื่องคำถามที่คุณอาจจะมี

10. Thank you for your leadership and support. ขอบคุณการนำ และการสนับสนุนของคุณ

12. I have completed the task, can we schedule a review? ฉันทำงานเสร็จแล้ว จะขอจัดตารางรีวิวงานนี้ได้มั้ย

11. I would like to request your input on this decision. ฉันอยาจะขอความคิดเห็นของคุณในการตัดสินใจครั้งนี้

12. I was wondering if I could get some feedback on my recent work. จะเป็นไปได้มั้ย ถ้าฉันอยากจะขอคำเสนอแนะจากงานที่ฉันเพิ่งทำไป

13. I have some ideas for increasing customer satisfaction, can we discuss them? ฉันมีไอเดีย เรื่องการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เราจะคุยกันได้มั้ย

14. I am interested in professional development opportunities, can we discuss it? ฉันสนใจในตำแหน่งการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ขอคุยด้วยได้มั้ย

15. Can you provide me with more information on the expectations for this role? คุณช่วยอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังในตำแหน่งงานนี้หน่อย

16. I'd like to discuss my performance and how I can improve. ฉันอยากจะที่จะคุยเรื่องการทำงานของฉัน ว่าฉันจะพัฒนามันให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้าง

17. Can we schedule a meeting to review the budget for the upcoming quarter? เราจะจัดตารางประชุมพิจารณากันเรื่องงบประมาณของไตรมาสหน้าได้มั้ย

18. I have a concern about a colleague's behavior, can we discuss it? ฉันกังวลนิดหน่อยเกี่ยวกับท่าที่ของเพื่อนร่วมงาน ขอคุยด้วยหน่อยได้มั้ย

19. I appreciate the opportunity to work on this project, and I'll do my best to deliver results. ฉันขอบคุณมากสำหรับโอกาสในการทำดครการนี้ ฉันจะตั้งใจทำเต็มที่เพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

20. Your hard work and dedication to the company is truly inspiring. การที่คุณทำงานหนัก และทุ่มเทให้กับบริษัทนี้ เป็นแรงบัลดาลใจที่ดีมาก ๆ

50 ประโยคภาษาอังกฤษคุยกับเพื่อนร่วมงาน

สิ่งที่ควรจำไว้ก็คือว่า ประโยคที่เราจะใช้คุยกับเพื่อนร่วมงานนั้น ขึ้นอยู่กับสถานารณ์ และก็ความสัมพันธ์ของเรากับคน ๆ นั้นด้วย

โทนน้ำเสียง ท่าทาง หน้าตาก็สำคัญ และอย่าลืมใช้ please และ thank you ทุกครั้งด้วย

ประโยคนัดประชุม

1. Can we schedule a meeting to discuss this? เราจัดตารางประชุมคุยเรื่องนี้ได้มั้ย

2. Can we set aside some time to talk? หาเวลาคุยกันหน่อยได้มั้ย

3. Can we schedule a time to touch base? เราจัดตารางเวลาคุยกันหน่อยได้มั้ย

4. Let's schedule a video conference. นัดประชุมผ่านวีดีโอกันเถอะ

5. Let's schedule a review meeting. นัดประชุม

6. Let's schedule a meeting to discuss. นัดประชุมปรึกษาหารือกันเถอะ

7. Let's catch up later this afternoon. มาคุยกันช่วงบ่ายวันนี้หน่อยนะ

8. What's your availability like? ตารางว่างของคุณคือตอนไหนบ้าง

9. Do you have a moment for a quick chat? มีเวลาว่างสักครู่ที่จะคุยกันสั้น ๆ มั้ย

10. Do you have a minute to chat? มีเวลาคุยกันสักนาทีมั้ย

ประโยคขอความช่วยเหลือ

11. Can you take a look at this? คุณช่วยดูอันนี้ให้หน่อยได้มั้ย

12. Can you send me the necessary documents. คุณช่วยส่งเอกสารที่จำเป็นให้หน่อยได้มั้ย

13. Can you give me a hand with this? คุณช่วยฉันหน่ยได้มั้ย

14. Can I ask for your opinion? ขอความคิดเห็นของคุณหน่อยได้มั้ย

15. Can you clarify this for me? คุณช่วยอธิบายเพิ่มเรื่องนี้ให้หน่อยได้มั้ย

16. Can we set a deadline for this? เราจะกำหนดวันส่งงานนี้ได้มั้ย

17. Can you take the lead on this? คุณช่วยนำเรื่องนี้หน่อยได้มั้ย

18. Can you cover for me while I am out of the office? คุณช่วยดูแลแทนตอนฉันไม่อยู่อ๊อฟฟิศได้มั้ย

19. Can you give me some background on this? คุณช่วยบอกประวัติความเป็นมาของเรื่องนี้หน่อย

20. Can you give me an estimated timeline? คุณช่วยบอกรายละอียดคร่าว ๆ เรื่องปัจจัยให้หน่อย

21. Can you provide more detail on this? ช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ฉันหน่อยได้มั้ย

22. Could you spare some time to help me out? คุณพอจะมีเวลาว่างช่วยฉันมั้ย

23. Could you lend a hand with this project? คุณจะช่วยฉันกับโปรเจ็คนี้ได้มั้ย

24. What's your take on this? คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้

25. I would really appreciate your expertise on this. ฉันจะรู้สึกขอบคุณมาก ถ้าคุณจะช่วยฉันในเรื่องที่คุณถนัด

ประโยคคุยเรื่องงาน

26. Please let me know if you have any questions. บอกฉันได้เลยนะถ้าคุณมีคำถาม

27. I need that by the end of play tomorrow. ฉันต้องการมันพรุ่งนี้

28. I'll follow up with you on that. เดี๋ยวฉันจะกลับมาตามงานทีหลังนะ

29. I'll check in with you next week. เดี๋ยวฉันจะมาดูความคืบหน้าอาทิตย์หน้านะ

30. I think we should prioritise this. ฉันคิดว่าเราควรให้ความสำคัญกับงานนี้ก่อน

31. Can we work together on this? เราทำงานนี้ดว้ยกันได้มั้ย

32. Can I help with anything? มีอะไรให้ฉันช่วยมั้ย

33. Have you seen the latest project update? คุณได้เห็นอัพเดทล่าสุดของโปรเจ็คหรือยัง

34. What's the next step for this project? ก้าวต่อไปขอโปรเจ็คนี้คืออะไร

35. How can we improve this? เราจะพัฒนาสิ่งนี้ได้ยังไง

36. Let's make sure we're on the same page. ต้องแน่ใจนะว่าเราเข้าใจตรงกัน

37. Let's aim for a win-win solution. ให้เรามุ่งหน้าไปที่การแก้ไขปัญหาแบบที่ทุกฝ่ายชนะดีกว่า

38. Let's work efficiently to meet our deadline. ให้เราตั้งใจทำงานใก้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเสร็จทันวันส่ง

ประโยคขอบคุณ

39. Thanks for your input. ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

40. Thanks for your understanding. ขอบคุณมากที่เข้าใจ

41. Thanks for your hard work on this. ขอบคุณมากที่ช่วยเรื่องนี้อย่างเต็มที่

42. Thank you for your dedication. ขอบคุณที่ทุ่มเท

43. Thanks for your teamwork and cooperation. ขอบคุณที่ทำงานด้วยกัน และให้ความร่วมมือ

44. Thanks for going the extra mile. ขอบคุณที่ทำให้มากกว่าที่ขอ

45. Your contributions are invaluable. สิ่งที่คุณช่วยนั้นมันล้ำค่ามากจริง ๆ

46. I couldn't have done this without you. ฉันำทำงานนี้ไม่เสร็จแน่ถ้าไม่มีคุณช่วย

47. Your efforts are greatly appreciated. งานที่คุณได้ทำไปนั้นได้รับการขอบคุณอย่างมาก

48. Your support means a lot. การสนับสนุนของคุณมีความหมายมาก ๆ

49. I'm grateful for your assistance. ฉันรู้สึกซาบซึ้งในการช่วยเหลือของคุณ

50. I feel honoured to be a part of this wonderful group of colleagues. ฉันรู้สึกได้รับเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มพนักงานที่ดี ๆ กลุ่มนี้

30 ประโยคภาษาอังกฤษคุยกับลูกค้า

มีประโยคที่เบญเคยรวบรวมไว้ให้แล้ว ถ้าคุณทำงานประมาณนี้:

ประโยคคุยภาษาอังกฤษกับลูกค้าที่ร้านอาหาร

ประโยคคุยภาษาอังกฤษกับลูกค้าที่โรงแรม

และยังมีประโยคอื่น ๆ อีกที่คุณควรรู้ข้างล่างนี้ เพราะหน้าที่ของคุณคือช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด หาคำตอบให้ได้ตรงประเด็น และเข้าใจลูกค้าค่ะ

1. Thank you for choosing our company. ขอบคุณที่เลือกบริษัทของเรา

2. How can I help you today?

3. What can I do for you?

4. Is there anything I can assist you with?

5. How may I assist you?

6. What brings you in today?

7. Can you tell me more about your needs?

ข้อ 2-7 มีความหมายเหมือนกันก็คือ มีอะไรให้ช่วยมั้ย หรือว่า ฉันจะช่วยคุณยังไงได้บ้าง

8. I apologise for any inconvenience. ต้อขอโทษสำหรับความไม่สะดวกด้วย

9. I understand how you feel. ฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกยังไง

10. I'll make sure to take care of that for you. วางใจได้เลยว่าฉันจะจัดการเรื่องนั้นให้คุณ

11. I'll do my best to help you with that. ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะช่วยคุณ

12. I'll see what I can do. ฉันจะลองดูว่าช่วยอะไรได้บ้าง

13 I'll look into that for you. ฉันจะลองดูให้

14. Let me check on that for you. ขอเช็คให้ก่อน

15. I'll have someone contact you regarding that. มีใครติดต่อคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือยัง

16. I'll get back to you as soon as possible. ฉันจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุด

17. I'm happy to help you with that. ฉันยินดีที่จะช่วยคุณในเรื่องนี้

18. I'll be happy to assist you with that. ฉันยินดีมากที่จะได้ช่วยคุณแก้ไขเรื่องนี้

19. Can you provide me with some more details? ขอข้อมูลเพิ่มเติมสักหน่อยได้มั้ย

20. Can you please hold while I check that for you? รอสักครู่ได้มั้ย ฉันจะเช็คให้

21. Can you please give me your contact information? ขอข้อมูลติดต่อกลับหน่อย

22. Can you please tell me your account number? ช่วยบอกเลขบัญชีของคุณหน่อย

23. Can you please give me the order number? ช่วยบอกหมายเลขออเดอร์หน่อย

24. Can you please repeat that for me? ช่วยพูดอีกทีได้มั้ย

25. Can you please spell your last name for me? ช่วยสะกดนามสกุลให้หน่อยได้มั้ย

26. Can you please confirm the address for me? ช่วยยืนยันที่อยู่ให้หน่อยได้มั้ย

27. Can you please wait a moment while I transfer you to the appropriate department? ช่วยรอสักครู่ ฉันกำลังโอนสายของคุณไปที่แผนกที่จะช่วยคุณได้

28. Can I place you on hold for a moment while I check that for you? ฉันขอพักสายคุณสักครู่ ตอนที่เช็คข้อมูลให้ได้มั้ยคะ

29. Thank you for your patience and understanding. ขอบคุณอดทน และเข้าใจเรา

ตัวอย่าง บทสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน

ตัวอย่างที่ 1: การสนทนาระหว่างพนักงาน 2 คน

Joe: Hey Sam, do you have a minute to chat?

Sam: Sure, what's up?

Joe: I wanted to ask for your help with the Smith account. I've been working on it for a while and I'm running into a few roadblocks.

Sam: Of course, I'd be happy to help. What kind of issues are you running into?

Joe: Well, I've been having trouble getting in touch with the main contact and I'm not sure what the best approach would be.

Sam: I see, have you tried reaching out via email and phone?

Joe: Yes, I've tried both and haven't had any luck.

Sam: Well, I've dealt with similar situations in the past. Why don't we schedule a meeting for later today or tomorrow and we can come up with a plan together?

Joe: That would be great, thank you.

Sam: No problem. Let's schedule a meeting for 3 pm today if that works for you.

Joe: That works for me, thank you.

Sam: Great, I'll send out a calendar invite. And in the meantime, I'll check with some of my colleagues and see if they have any suggestions as well.

Joe: That would be really helpful, thank you.

Sam: Not a problem. Let's touch base in the meeting and go from there.

Joe: Sounds good, thanks Joe.

Sam: Anytime. Let me know if you need anything else.

Joe: Will do, thanks again.


ตัวอย่างที่ 2: การสนทนาระหว่างลูกค้า และพนักงานบริการลูกค้า

Customer Service: Hello, thank you for calling XYZ company. How can I assist you today?

Customer: Hi, I received a package from you but it's missing one of the items I ordered.

Customer Service: I apologize for the inconvenience. Can you please provide me with your order number?

Customer: Sure, it's BD2346713

Customer Service: Thank you, let me pull up your order. Can you tell me more about the missing item?

Customer: It's supposed to be a blue shirt, size medium.

Customer Service: I apologise for the mistake. I can see that the item was out of stock when your order was processed and it was not included in your package.

Customer: That's disappointing, I need that item for an event next week.

Customer Service: I understand, let me see what I can do. I can offer you a refund for the missing item or I can expedite a new shipment of the item to you at no additional cost.

Customer: Expediting the shipment would be great, thank you.

Customer Service: Of course, I'll process the shipment right away and send you the tracking information via email. Is there anything else I can assist you with today?

Customer: No, that's all. Thank you for your help.

Customer Service: You're welcome. I apologise again for the inconvenience and I hope you enjoy your new shirt. Have a great day!

ตัวช่วยฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน

ถ้าจะถามว่า ที่เบญให้ตัวอย่างไปทั้งหมดข้างบน คุณจะจำทั้งหมดได้มั้ย คงตอบว่า… ไม่ได้

แต่เบญมีตัวช่วยดี ๆ ที่เชื่อว่า ถ้าคุณจริงจังที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานได้ คุยกับลูกค้าได้ คุบกับบอสได้ และสื่อสารเรื่องงานได้ดีมากขึ้นคุณต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะ

นั่นก็คือ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจออนไลน์ ซึ่งก็มีหลายคอร์สให้เลือกเรียนมาก แต่ถ้าจะให้แนะนำคอร์สที่เป็นที่ 1 ในดวงใจเลย ก็คงก็เป็น…

iTalki เลยค่ะ เป็นเว็บที่รวมคุณครูไว้จากทั่วโลก ให้คุณได้เลือกเรียนด้วย ตามหัวข้อที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเน้นเรื่องการพูด ฟัง หรือแกรมม่า คุณครูก็ช่วยได้ค่ะ

iTalki บทสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน

แถมมีให้เลือกเรียนแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่มด้วยนะคะ ผ่านวีดีโอคอล เรียนง่าย ๆ ที่บ้าน ไม่ต้องนั่งรถไปไกล และราคาก็ไม่แพง

เข้าไปทดลองเรียนด้วยตัวเองได้เลยตอนนี้ >>

เลือกการแจ้งเตือน *สำคัญมาก
แจ้งเตือน
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ดูคอมเม้นทั้งหมด

ปลดล็อค ความมั่นใจ ในภาษาอังกฤษของคุณด้วย Survival English Course เพิ่งเริ่มเรียน ก็เก่งได้

เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้

เรียนกับเจ้าของภาษา

บทเรียนวิดีโอสนุก เข้าใจง่าย

ถูกกว่าโรงเรียน 99%